BRUKARRÅDSMÖTE 2010-08-02

Närvarande: Kristina, Leif, Helena, Per-Gunnar, Britt-Inger och Per.

 

Nu är vi i brukarrådet i gång igen efter en skön semester.

Hoppas Ni haft en fin sommar också?

 

Vi började hösten med ett möte den andra augusti, då vi fortsatte vår utbildning i att driva ett brukarråd. Vi läste om att driva egen verksamhet och lekte med tanken att driva t. ex Träffpunkten två dagar i veckan av brukare. Just för att ge brukare mer inflytande och att driva det som man önskar att det skulle vara. Vi diskuterade lite kring hur vi skulle vilja göra och vilka regler som skulle gälla. Det var ganska många idéer som kom upp och tanken var ganska rolig att leka med. Kanske en ide framöver att förverkliga…

 

Brukarrådets roll kom också på tal. Meningen är att vi i brukarrådet ska verka för att påverka både politiker, landsting och kommun kring en brukares liv och vardag. Att brukarna ska få en större roll att påverka sitt eget liv och hur vård och kommun ska kunna hjälpa till att förverkliga detta.

 

Några av oss i rådet blev inbjudna till ett möte den 5 och 12 augusti uppe på Karlskrona Öst. Håkan Selberg, Leif Bohman och andra representanter från Karlshamn och Ronnebys kommun presenterade en sammanställning om vad vi i kommunerna behöver förbättra inom psykiatrin. Vad vi har för brister och vilka tillgångar vi har som kan tillämpas eller även där förbättras. Mötet gav rika och intressanta åsikter och insikter för oss alla. Bland annat att vi måste försöka gå in tidigare med vård i ett återfall, vi ska bli bättre på att se redan i skolan på barn och ungdomar som kan insjukna och då så tidigt som möjligt informera båda parter. Det är lika viktigt att ge information till hela familjen som till den sjuka.

 

Vi pratade också om hur viktig den sociala delen är, att våga komma ut ur den ensamheten och isolationen som det ibland lätt kan bli när man mår psykiskt dåligt. Då kan det vara skönt att få stöd och hjälp bland mänskor som förstår och kanske har liknande problem. Hur kan vi lösa den delen i en brukares liv? Jo, då finns sysselsättningarna, Träffpunkten, handledarna och koordinatorerna som kan hjälpa dig vidare.

 

Nästa Brukarrådsmöte är den 16 augusti kl. 15.00

 

Har du tips och idéer, något du vill diskutera med rådet om.

Skriv till brukarradet@hotmail.se