BRUKARRÅDSMÖTE

text CHRISTINA

Närvarande: Leif, Thomas, Per-Gunnar, Per, Britt-Inger, Christina, Christer,
Anette och Fredrik.

 

På mötet den 4/11 började vi med att gå igenom dokumenten om hur ett brukarråd fungerar. Det var fortsättningen på gången innan då Per-Gunnar hade dom papperen med sig. Vi gjorde en snabbgenomgång och bestämde oss för några punkter som kändes viktigast ur dom:

· att göra en handlingsplan där vi bestämmer oss för vad vi ska fortsätta med

· att kontakta verksamheter i kommun och landsting om att vi finns / vad dom vill ha av oss

· ta reda på ett fungerande brukarråd i någon annan stad som vi kan få kontakt med

· vi planerade också för kommande möten fram till sommaren 2011

 

I handlingsplanen kom vi fram till att vi ville bjuda in Blekinges attitydambassadör från (H)järnkoll och också fortsätta arbetet med hur vi ska nå ut till andra brukare och anhöriga.  Har ni själva förslag på hur vi ska nå ut till er andra så är vi tacksamma för förslag. Förslagslåda finns på Träffpunkten, eller maila till brukarradet@hotmail.se

 

Möten inför våren är först 2 dec och sen 13 jan, 3 feb, 3 mars, 7 april, 5 maj och 9 juni.