BESÖK HOS BRUKARRÅDSMÖTE 2011-01-18

Ett annorlunda och mycket givande Brukarrådsmöte 110118

Närvarande: Helena, Per, Per-Gunnar, Leif, Thomas, Anette, Fredrik och Britt-Inger.

Britt-Inger berättade om ett möte hon varit på med NSPH och representerat Brukarrådet.  Att NSPH och Brukarrådet nu vet om varandra och vad vi gör.
Leif meddelar att Kristina har valt att gå ur Brukarrådet.


Vi i rådet fick kärt besök av Anneli Malmborg, som åker runt och föreläser om attityder från både brukare, anhöriga och myndigheter. Hon är en glad, öppen och ärlig kvinna som brinner för det hon gör.
Anneli har valts ut som en av två Attitydsambassadörer av Hjärnkoll, som bildades av NSPH och Handisam. Hon är även sekreterare i IFS och träffar människor från olika organisationer, inom kommun och landsting och har då tillgång till alla de ambassadörer som finns i landet. Det är bra att hjälpa någon som vill veta mer om något annat område än det hon själv representerar.

NSPH= Nationella Samverkan för Psykisk ohälsa. Som är en organisation med medverkan av patienter, brukare och anhörigorganisationer inom psykiatrin.
Hjärnkoll är en kampanj som skapats av HANDISAM och NSPH just för att öka information. Det är Hjärnkoll som utbildat Ambassadörerna, för att skapa trygghet för brukarna och att det ska våga talas mer öppet om problemen. Att det förhoppningsvis ska minska utanförskapet och förebygga dåliga attityder eller diskrimineringar från omgivningen. Det ska öka möjligheterna för människor med psykisk ohälsa till att få ett bättre liv och öka kunskapen.
Det finns idag 200 ambassadörer i Sverige med olika erfarenheter för att förbättra och öka möjligheterna till ett bättre liv. Genom Hjärnkoll kan de bokas för att komma ut och föreläsa för anhöriga och människor i er omgivning, för att på så sätt öka förståelse samt att förebygga negativa attityder.
Anneli har lång erfarenhet av negativa attityder både inom och utanför vården, att hon brinner för att förändra det tyder ingen tvekan om. Hon vill nå ut till föreningar, vårdskolor, vårdnadshavare, skolor, företag och även polisen för att vidga acceptansen.

Anneli säger, -Problematik kan vara intressant om man är villig att våga. Om man kan möta människor på ett nära sätt, så kan man mjuka upp attityderna.
Hon tillägger att vi människor har lätt att bygga upp ett omedvetet motstånd för det vi inte förstår eller har varit med om. Det blir ofta Dom och Jag.
En mening hon säger etsar sig fast i huvudet, -Är man sjuk, ska man ha vård och inte vara en spillra för vinden.
När vi ställer frågan, vad som är en bra attityd svarar Anneli. Att vi alla kan hamna i samma situation. Någon dag kanske något händer oss som förändrar våra liv och vi inte vet hur vi ska få våra liv att fungera. Ingen väljer att bli sjuk.
Vi tackade Anneli för hennes medverkan och ett entusiasmerande möte.

Nästa Brukarrådsmöte sker den 3 februari kl.15.00-16.30