TVILLINGAR

text JOHANNA LEWÉN
Nr 4/2011


Genom århundraden har människan varit fascinerad av tvillingar och detta har bara blivit ett allt mer större intresse. Det dröjde underligt nog ända fram till 1800 – talet innan man började använda tvillingar inom forskning.Forskaren Sir Fancis Galton var den förste som insåg att man kunde använda sig av tvillingar inom forskning av arv och miljö. I dagens läge så är vi djupt beroende av denna typ av studier inom både medicin och psykologi.

Med årens gång har det genomförts olika studier om vad som till exempel gör att du får tvillingar. Alla har kommit fram till en slutsats och det är att graviditet med tvillingar har med modern och göra, då det beror på hur många ägg hon släpper. Har hon t ex genomgått en fertilitetsbehandling så ökar hennes chanser för att inte bara bli med barn utan också att få just tvillingar.
Så klart beror det ju också lite grann på vilken typ av fertilitetsbehandling hon använt sig utav. Med In Vitro Befruktning (IVF) finns två olika sätt att gå till väga; traditionell IVF där äggcellerna befruktas utanför kvinnans kropp, eller ICSI där det används mikroinjektioner.
Läkemedlet Clomid används, likt IVF, som hjälp mot barnlöshet fastän på ett annorlunda sätt. Detta preparat stimulerar kvinnan till att släppa flertalet ägg, vilket i sin tur ger en ökad chans för flerbarns födsel.

År 2006 publicerade läkaren Gary Steinman från Long Island i USA sin undersökning av tvilling och flerbarnsfödslar. Det resultat han kom fram till visade någonting väldigt intressant. Kvinnor som var cirka 3 centimeter längre än medellängden födde fler barn samtidigt än de kvinnorna som var av medellängd.
I samma studie visade det även att de som äter och dricker mycket mejeriprodukter har högre IGF (Insulin-like Growth Factor)nivåer än andra. Detta ger ett insulinliknande tillväxtfaktorer som stimulerar ägglossningen.

Statistiken av enäggstvillingar varierar kraftigt hos etniska folkgrupper. Ett litet samhälle i Brasilien visade att 45 av 1000 födslar var tvillingar. Andra höga flerbarnsfödslar har blivit observerade på andra platser i världen som i staden Igbo – ora i Nigeria och Vodingi i Indien. Med andra ord så spelar det också en stor roll varifrån du kommer.
Ytterligare studier av 5750 födslar i Hausa i Nigeria gav ett resultat att 40 av 100 födslar var tvillingpar och 2 var trillingpar. 26 % av dessa 40 födslar var tvåäggstvillingar. Detta fall av mångfödslar är cirka 5 gånger högre än andra observerade västerländska befolkningar.
Då det kommer till tvåäggstvillingar så föds det allt från 6 av 1000 födslar i Japan till 14 av 1000 i Afrikanska länder.
Tack vare dessa statistiker så kan vi konstatera att personer av etniskt folkslag från varmare länder har större chans för mångfödslar än andra registrerade västerländska folkgrupper.

Enäggstvillingar, eller monozygotiska tvillingar, är den vanligaste formen av tvilling där zygot delas och bildar två embryon.
De är genetiskt identiska och är nästan alltid av samma kön, men det finns ju så klart undantag. I ovanliga fall kan enäggstvillingar ge olika phenotyper, vilket vanligtvis beror på omgivningsfaktorer och avaktiveringen av olika X kromosomer hos kvinnliga identiska tvillingar.
Enäggstvillingar har bara nästan identiskt DNA och olika omgivnings inflytande genom deras liv påverkar deras gener, detta kallas för epigenetik. En studie visar att de tvillingar som levt på olika platser i sitt liv (t ex adopterade av olika föräldrar) visade sig ha de största olikheter av epigenetik.
Bland monozygotiska tvillingar, i extremt ovanliga fall, så har tvillingar blivit födda med olika kön (en manlig och en kvinnlig). Chanserna för att detta ska ske är försvinnande liten med enbart 3 fall dokumenterade. När enäggstvillingar föds med olika kön beror det på kromosomiska födelsedefekter. I just detta fall, trots att de kom från samma ägg, så är det inte helt rätt att kalla dem genetiskt identiska eftersom de har olika karyotyper, cell kromosomuppsättningar.
Enäggstvillingar kan också utvecklas olika, genom att olika gener blir aktiverade. Ännu ovanligare är det med ”semi identiska tvillingar”. Dessa ”halv – identiska tvillingar” kan hypotetiskt sätt ske när ett obefruktat ägg delas till två identiskt sammansatta ägg och som är livsdugliga för befruktning. De båda levande embryon är sedan befruktade av två olika spermier och de förenade äggen genomgår fortsatt cell dubblerings utveckling, en så kallad cimerisk blastomere (en cell som uppstår vi äggets klyvning). Om denna blastomere sedermera genomgår ett tvilling event, kommer de båda embryon bildas varav de båda har olika faderliga gener och identiska moderliga gener.
Resultatet av detta blir att tvillingar har identiska gener från moderns sida, men olika gener från faderns sida. Celler i varje foster bär på gener från de två olika spermierna vilket resulterar i chimeras. Denna typ av tvilling form kan man dock bara spekulera omkring eftersom det inte finns tillräckligt med material för att studera teorin.

Tvåäggs tvillingar, dizygotiska tvillingar, sker då två befruktade ägg placeras samtidigt på livmodersväggen. När två ägg blir självständigtbefruktade av två olika spermaceller resulterar i tvåäggs tvillingar.
Dizygotiska tvillingar har, precis som syskon, en extremt liten chans att få samma kromosomiska profil. Likt andra syskon så kan de likna eller i vissa fall inte likna varandra alls. De kanske är eller inte är av samma kön t ex. Generellt sätt så kan man säga att de är precis som vanliga syskon, men bara det att de är födda samtidigt.
Studier visar att det finns en genetisk grund för tvåäggstvillingar, men det är hur som helst endast modern som avgör om det blir tvåäggstvillingar eller ej. Än så länge har man inte funnit någonting hos mannen som kan påverka ägglossningen. Vad som man också uppmärksammat är att chanserna för tvåäggstvillingar ökar betydligt om kvinnan är äldre än 35 år.

Ovanlig form av dizygotiska tvillingar kan t ex vara då äggen är befruktade vid två tillfällen med två eller flera samlag emellan. Antingen inom en menstruationscykel (super fecundation) eller, vilket är ännu ovanligare, senare under graviditeten (superfetation). Detta kan då leda till att kvinnan bär på tvåäggstvillingar med olika fäder. Detta fenomen är känt som hetropaternal superfecundation.
Föräldrar med olika hudfärger kan ibland få tvåäggstvillingar som har olikheter i sina etniska och ras drag. Ett sådant tvillingpar föddes i Tyskland år 2008 där fadern var en vit man från Tyskland och modern en svart kvinna från Ghana.


Sammansatta tvillingar eller ”siamesiska tvillingar” är följden av där zygot inte helt delat sig, vilket sker på 1 av 50 000 födslar. De flesta av siamesiska tvillingar försöker man separera så snart som möjligt efter det de fötts, men operationen är beroende på hur vida de vitala organen är delade som t ex hjärnan, hjärtat eller levern.
75 % av sammansatta
tvillingar som föds är av kvinnligt kön och 70 % av dessa är ihop växta vid bröstkorgen eller underlivet. Föreningen av deras kroppar kan vara vid framsidan av kroppen, korsade eller pilformade.
De två huvudsakliga kategorierna av siamesiska tvillingar är symetriska (lika tvillingar) eller ojämna tvillingar. Ojämna tvillingar innebär att en liten del av kroppen är dubblerad eller en outvecklad tvilling som är sammansatt på en fullt utvecklad.
Namnet siamesiska tvillingar kommer från landet Siam, vad vi idag kallar Thailand, där det första riktigt dokumenterade fall av sammansatta tvillingar kom ifrån. De hette Eng och Chang Bunker som levde mellan åren 1811 och 1874. De flyttade senare under deras liv till Amerika där de gifte sig med systrarna Adelaide Yates och Sarah Anne Yates och fick med dem flera barn. Bröderna blev 63 år gamla och dog med tre timmars mellanrum.

En chimera tvilling är en normal individ men som har en del kroppsdelar från antingen deras tvilling eller moder. En chimera kan uppstå från både tvåäggs - och enäggstvillingar. Ifall det skulle härstamma från enäggstvilling skulle detta vara omöjligt att upptäcka i jämförelse med tvåäggstvilling, där det kan upptäckas genom kromosomiska likheter av olika kroppsdelar.
Antalet celler som härstammar från varje foster kan variera från kroppsdel till kroppsdel och leder ofta till karaktärisk mosaikfärgad hud hos mänskliga chimeras. En chimera kan också vara tvåkönad, celler från både manligt och kvinnligt foster. I somliga fall kan de faktiskt ha två olika uppsättningar av DNA.
Ett exempel på denna typ av chimera är Jane som föddes med två kön. Föräldrarna var enade att uppfostra barnet som pojke och därför följde flertalet operationer. Det som inte kunde göras någonting åt vad barnets intressen som var av både pojk- och flickaktiviteter. Det dröjde 16 år innan Jane fick veta sanningen från sin mormor, något som hon kallade ett mirakel, om hans tillstånd. Alla bitarna föll på plats för honom. Äntligen fick han en riktig förklaring på varför han kände sig så udda i jämförelse med andra.
Det som gjorde Jane så speciell var att både hans manliga och kvinnliga organ fungerade. Det tog honom en längre tid att förstå vad han var. Var han en man eller kvinna? Sanningen var ju den att han var både och så därför är han en ”det”, som han själv kallar sig.
År 2004 då Jane berättar sin historia fanns det enbart 30 fall av denna typ av chimera i de medicinska registren, varav 4 levde.

Ibland händer det att ett foster misslyckas att utvecklas helt och fortsätter då att orsaka problem för den tvillingen som överlevde. Detta kallas för parasitiska tvillingar. I somliga fall blir den parasitiska tvillingen näst intill en oskiljbar del av den andre, andra gånger måste medicinska åtgärder tas.
Delvis molar tvilling är en väldigt sällsynt typ av parasitisk tvilling där den enda livsdugliga tvillingen blir hotat av det andra zygoten blir cancerliknande, eller så kallat molar. Detta innebär om molar zygotens cellformnings delning fortsätter okontrollerat så blir konsekvenserna ett cancerliknande tillväxt, som tar över det livsdugliga fostret.

Det kändaste fallet av parasitiska tvillingar är troligen Almajan Nematiloevs från Kazakstan. Då pojken var 7 år gammal noterade skolans läkare att pojkens mage gav tecken på rörelser. Almajan fördes akut till sjukhus där de opererade bort, vad de trodde var cysta, en ihålig tumör, men som visade sig vara pojkens identiska tvillingbror. Brodern var långt utvecklad med huvud, nästan fullt utvecklat ansikte, hår, fingrar, naglar och könsorgan.

HASSLÖFESTIVALEN

text & foto JOAKIM OTTOSSON
Nr 4/2011

Dagen på Hasslöfestivalen var varm och solig. Lite oroligt någon dag innan att det inte skulle bli så för det var inte så fint väder. Men...


För en fotograf så är regn inte en vän precis när det är utomhus fotografering. Men peppar, peppar ta i trä så hade jag och alla de andra besökarna tur, för just den dagen så blev det ett jättefint väder.
Jag anlände dit runt fyra-tiden på eftermiddagen med min storasyster och började göra mig i ordning för evenemanget. Det första bandet som jag skulle fota var Revolver Blå
med Caj Karlsson i spetsen.

Det var en timme kvar och det var lika bra att checka in på festivalområdet för att göra sig redo för Revolver Blå. Inne på fetsivalområdet så fanns det två scener, en stor och en liten. Den stora scenen hade en skärm som visade upp de banden som spelade på själva scenen så man kunde se extra tydligt.
Vid fem-tiden drog bandet igång och publiken bara växte. Revolver Blå spelade några sköna låtar som fick publiken att digga med. Efter sista låten så ville de höra mera.


Efter Revolver Blå så skulle jag täcka bandet Hoola, bandola band. Hade lite andrum så jag träffade min andra storasyster som kommit med sin dotter Jozephine. Litet barn som hon är var hon hungrig och fick lite yoghurt.
Vid sju-tiden drog Hoola, bandola band igång. Som förra bandet Revolver Blå så kände man att de har hållit på ett tag att spela. Liksom här var publiken stor och folket gillade de goa gubbarna som stod på scen. Till och med Jossan gungade i takt med sitt huvud.
Lite längre bort från scenen kunde man köpa bandens album om man ville. När Hoola, bandola band spelat klart så var det dags att bege sig till lilla scenen för att se Dc Morf.
Detta bandet är ett gammalt punkband som hållit på ett tag. Klockan var dock bara åtta så det blev att ta en paus för att äta och förbereda sig för Dc Morf. Det blev pizzabuffé inne på Doppet, en resturang som låg intill festivalen.


Klockan blev tio och det hade börjat mörkna rätt mycket. Det var också dags för Dc Morf att spela.
Punkbandet soundcheckade lite innan sen började de spela. Musiken var tung och lamporna lyste hej vilt omkring dem. Trött som jag var så gjorde jag mitt bästa för att få några bra bilder, jag gjorde så gott jag kunde.
Som de förra banden så sålde Dc Morf sitt egna album bakom publiken som gick att köpa om man ville.
Sedan var klockan nästan elva på natten och jag var slutkörd, tyvärr. Ont i fötterna och ryggen fick jag tyvärr bege mig därifrån. Men det jag hann med var
jättebra och en kul upplevelse.

AV JORD ÄR DU KOMMEN

Gästkrönikör BOSSE GUSTAFSSON
Nr 4/2011


Jag skulle intervjua Ruth, en go tant runt 80. Hennes lilla lägenhet var belamrad av prunkande krukväxter. Hon levde i ett eldorado av färgprakt. Ruth bjöd på kokkaffe och fem sorters kakor. Det är sådant man får ta om man ska intervjua en tant värd namnet. Hon ställde fram tre blommiga koppar med fat på en gräddvit duk. Matematik har aldrig varit min styrka, men så vitt jag kunde se så var det bara Ruth och jag vid bordet.
Ruth hällde upp det rykande kokkaffet i de tre kopparna. Efter att ha tagit en slurk från sin egen kopp, reste hon sig, greppade elegant den tredje koppen i örat med tummen och pekfingret, och försvann bort till fönsterbrädet.
”Varsågod, mina älsklingar”, sa hon.
För Ruth var det självklart att krukväxterna skulle vara med vid intervjun och vårt lilla minikafferep. Inte bara för att höja mysfaktorn, utan också för övertygelsen om att de mådde prima av en skvätt koffein. Det var rörande att se den kärlek hon skänkte den jord som matade hennes älsklingar med näring.
Det är märkligt hur hänförda folk kan bli över några skopor jord. Få kan motstå frestelsen att putta ner lite frön, vattna, och se hur det gröna tittar fram och hälsar ljuset. En maskros som lätt som en plätt spränger asfalt efter att ha hittat närande jord är magiskt att se.

Själv puttar jag ner ett och annat i jorden på våren. Ibland kommer det något, ibland inte. Min stolthet är rabarberna. De sticker upp ur jorden med sina majestätiska blad varje år utan att jag behöver göra ett dugg.  De får inte ens kaffe. Det får däremot mina krukväxter när det blir en skvätt över. Kan Ruth så kan jag.
En gång fick jag ett äppelträd i present. Det lämnades över i en kruka. Jag vattnade duktigt, men bladen blev bruna efter bara några dagar och det ynkliga babyäppelträdet föll ihop och dog. Jag tvingades ringa den jordnära kvinna som gett mig trädet och med sorg i rösten berätta att det var dött. Stendött.
”Då får du väl lämna tillbaka det”, sa hon. ”Lämna tillbaka ett dött träd? Vad ska du med det till?” undrade jag.
Hon suckade och påstod att jag var osedvanligt korkad. Hon berättade att jag försökt få liv i en grenruska som hon stuckit ner i krukan. Den var tänkt som en symbol för det riktiga äppelträd som jag förväntades hämta i stora trädgårdsbutiken. ”Såg du inte presentkortet?” sa hon. Jag hade missat det.

Nu är jag inte ensam om jordiska dumheter. Jag var på reportageresa med en journalistkollega.  Jag satt vid ratten i hans bil och vi småpratade om livet och kärleken och annat jordiskt. Det brukade vi göra på våra resor.  ”Stanna!” skrek han plötsligt. Han var uppenbarligen i akut behov av att ge naturen där utanför lite näring. ”Ok, jag stannar vid nästa parkering”, sa jag lugnt. ”Nej, för helvete. Nu!”
Jag insåg att det var kris och trampade på bromsen. Den nödige kollegan rusade ut. Han öppnade bagageluckan och tog med sig något innan han försvann in i skogen. Toapapper, tänkte jag, med viss beundran. Vissa tänker på allt.  
Det tog tid. Lång tid. Jag tittade oroligt i backspegeln. Då ser jag honom med hästkliv komma ut från skogen fullastad med växter direkt från Guds sköna natur. Det var inte en toarulle, utan en spade, som han tagit med sig från bagaget. Han lyste av iver när han proppade bilen full med buskar och småträd.
Min kollega hade just köpt ett nytt hus med täppa. Trädgården var ännu en stenöken, men matjord var beställt och han hade fått en ingivelse när han plötsligt insåg vad jorden utanför bilfönstret erbjöd.
”Jag tänker fan i mig inte köpa dyra växter när naturen är fylld av dem”, sa han kaxigt.
Klokt, tänkte jag. Varför gjorde inte alla så? Nergrävda på tomten dog dock den vildvuxna prakten ganska omgående. Flytten till civilisationen blev för mycket för dem.

Av jord är du kommen - jord skall du åter varda, säger prästen när vi dragit sista sucken. Det är fint sagt. Jord skapar liv igen och igen i ett ständigt kretslopp. Och än har vi människor inte lyckats förvandlat allt till gift och aska. Tänk om vi vårdade jordklotet lika kärleksfullt som jorden i krukan och jorden på vår egen täppa.
Det minsta jag kan begära att du gör som Ruth nästa gång du fikar. Bjud in dina växter. Men inget fusk.
Kokkaffe ska det vara.

SOMMAR I BACKSPEGELN

text FRIDA GÅNEDAHL
Nr 4/2011

Nu är snart sommaren här och Lövmarknad med mycket folk. Människor som kommer och går, man kanske hittar någon man känner eller bra gå där och se på saker som man gärna vill ha eller inte.


Sen kommer midsommar, då umgås med släkt och vänner.
Är det viktigt att bara finnas till och inte göra något?  Men i det hela kommer tanken fram i mitt huvud. Det är härligt att den gör det. Om man tänker efter så finns det alltid något man kan skriva om. Midsommar och Lövmarknad, vill och våga här i texten som kommer från mig till er. Sommaren är här med oss, sol och bad som betyder mycket om man bara vill ligga på stranden. Om man bara vill njuta, vara avkopplad och uppkopplad. Semester och internet. Många kommer nog vara på stranden bara vara sig själva och roa sig.
Ja, det ska jag vara.

Det är skönt att bara vara, bara njuta och att bara vara själv. De behöver vi nog alla. Midsommar var trist men ändå lite kul. Sommarjobba är väl kul, ha något att göra. Men alla bord sitta på en bänk och inte tänka på jobb och annat, det borde alla tänka på även när de gäller sommar.
Viktigt att finnas till för var och en i denna sommarvärme, Drick mycket, klara sommaren, hitta på något roligt. Sitta inte bara hemma utan att göra något, resa eller bara var dig själv. Tänk hur bra man har det, egentligen ska man inte klaga på denna sommar vi har.
Jag önska er alla en glad sommar mellan himmel och jord.

TÄNKVÄRT

text & bild LOTTA ERIKSÉN
Nr 4/2011

LÄS - BEGRUNDA - BÄR MED DIG ETT TAG

LAGE BERÄTTAR

text & foto LOTTA BELSING
Nr 4/2011

Del 13


Häromdagen kom matte hem från en grillfest.
Hon hade vunnit trädgårdsredskap men inget till mig. Då blev jag sur och var i mitt nya hus som jag fått av husse. Då ville jag flytta till husse men det fick jag inte. Mitt nya hus är större och ha snetak på båda sidorna och jag har mer plats att röra mig på.. så min rumpa är inte utanför. Men jag kan inte sitta på taket på det nya huset det kan jag med det gamla. Matte brukar variera mina hus så jag blir lite snurrig, hon måste sluta göra så.

En dag berättade matte att vi skulle vara barnvakt hon hade träffat sina syskonbarn och de berättade att de skulle åka på semester och att jag skulle få passa mina kusiner. Men det blev tyvärr inget med det.

Idag ska jag träffa min människa kusin och hon bara bråka med mig. Det gjorde hon när vi hade varit hos veterinären och hon var med mig och sen följde hon med mig hem och busade med mig. Hon var inte snäll då. Kan jag få hjälp med hur jag ska hantera henne?!
Matte och jag har varit mycket på balkongen det har varit kul men det kunde varit bättre!

Ha en trevlig höst!

Mvh Lage.