TVILLINGAR

text JOHANNA LEWÉN
Nr 4/2011


Genom århundraden har människan varit fascinerad av tvillingar och detta har bara blivit ett allt mer större intresse. Det dröjde underligt nog ända fram till 1800 – talet innan man började använda tvillingar inom forskning.Forskaren Sir Fancis Galton var den förste som insåg att man kunde använda sig av tvillingar inom forskning av arv och miljö. I dagens läge så är vi djupt beroende av denna typ av studier inom både medicin och psykologi.

Med årens gång har det genomförts olika studier om vad som till exempel gör att du får tvillingar. Alla har kommit fram till en slutsats och det är att graviditet med tvillingar har med modern och göra, då det beror på hur många ägg hon släpper. Har hon t ex genomgått en fertilitetsbehandling så ökar hennes chanser för att inte bara bli med barn utan också att få just tvillingar.
Så klart beror det ju också lite grann på vilken typ av fertilitetsbehandling hon använt sig utav. Med In Vitro Befruktning (IVF) finns två olika sätt att gå till väga; traditionell IVF där äggcellerna befruktas utanför kvinnans kropp, eller ICSI där det används mikroinjektioner.
Läkemedlet Clomid används, likt IVF, som hjälp mot barnlöshet fastän på ett annorlunda sätt. Detta preparat stimulerar kvinnan till att släppa flertalet ägg, vilket i sin tur ger en ökad chans för flerbarns födsel.

År 2006 publicerade läkaren Gary Steinman från Long Island i USA sin undersökning av tvilling och flerbarnsfödslar. Det resultat han kom fram till visade någonting väldigt intressant. Kvinnor som var cirka 3 centimeter längre än medellängden födde fler barn samtidigt än de kvinnorna som var av medellängd.
I samma studie visade det även att de som äter och dricker mycket mejeriprodukter har högre IGF (Insulin-like Growth Factor)nivåer än andra. Detta ger ett insulinliknande tillväxtfaktorer som stimulerar ägglossningen.

Statistiken av enäggstvillingar varierar kraftigt hos etniska folkgrupper. Ett litet samhälle i Brasilien visade att 45 av 1000 födslar var tvillingar. Andra höga flerbarnsfödslar har blivit observerade på andra platser i världen som i staden Igbo – ora i Nigeria och Vodingi i Indien. Med andra ord så spelar det också en stor roll varifrån du kommer.
Ytterligare studier av 5750 födslar i Hausa i Nigeria gav ett resultat att 40 av 100 födslar var tvillingpar och 2 var trillingpar. 26 % av dessa 40 födslar var tvåäggstvillingar. Detta fall av mångfödslar är cirka 5 gånger högre än andra observerade västerländska befolkningar.
Då det kommer till tvåäggstvillingar så föds det allt från 6 av 1000 födslar i Japan till 14 av 1000 i Afrikanska länder.
Tack vare dessa statistiker så kan vi konstatera att personer av etniskt folkslag från varmare länder har större chans för mångfödslar än andra registrerade västerländska folkgrupper.

Enäggstvillingar, eller monozygotiska tvillingar, är den vanligaste formen av tvilling där zygot delas och bildar två embryon.
De är genetiskt identiska och är nästan alltid av samma kön, men det finns ju så klart undantag. I ovanliga fall kan enäggstvillingar ge olika phenotyper, vilket vanligtvis beror på omgivningsfaktorer och avaktiveringen av olika X kromosomer hos kvinnliga identiska tvillingar.
Enäggstvillingar har bara nästan identiskt DNA och olika omgivnings inflytande genom deras liv påverkar deras gener, detta kallas för epigenetik. En studie visar att de tvillingar som levt på olika platser i sitt liv (t ex adopterade av olika föräldrar) visade sig ha de största olikheter av epigenetik.
Bland monozygotiska tvillingar, i extremt ovanliga fall, så har tvillingar blivit födda med olika kön (en manlig och en kvinnlig). Chanserna för att detta ska ske är försvinnande liten med enbart 3 fall dokumenterade. När enäggstvillingar föds med olika kön beror det på kromosomiska födelsedefekter. I just detta fall, trots att de kom från samma ägg, så är det inte helt rätt att kalla dem genetiskt identiska eftersom de har olika karyotyper, cell kromosomuppsättningar.
Enäggstvillingar kan också utvecklas olika, genom att olika gener blir aktiverade. Ännu ovanligare är det med ”semi identiska tvillingar”. Dessa ”halv – identiska tvillingar” kan hypotetiskt sätt ske när ett obefruktat ägg delas till två identiskt sammansatta ägg och som är livsdugliga för befruktning. De båda levande embryon är sedan befruktade av två olika spermier och de förenade äggen genomgår fortsatt cell dubblerings utveckling, en så kallad cimerisk blastomere (en cell som uppstår vi äggets klyvning). Om denna blastomere sedermera genomgår ett tvilling event, kommer de båda embryon bildas varav de båda har olika faderliga gener och identiska moderliga gener.
Resultatet av detta blir att tvillingar har identiska gener från moderns sida, men olika gener från faderns sida. Celler i varje foster bär på gener från de två olika spermierna vilket resulterar i chimeras. Denna typ av tvilling form kan man dock bara spekulera omkring eftersom det inte finns tillräckligt med material för att studera teorin.

Tvåäggs tvillingar, dizygotiska tvillingar, sker då två befruktade ägg placeras samtidigt på livmodersväggen. När två ägg blir självständigtbefruktade av två olika spermaceller resulterar i tvåäggs tvillingar.
Dizygotiska tvillingar har, precis som syskon, en extremt liten chans att få samma kromosomiska profil. Likt andra syskon så kan de likna eller i vissa fall inte likna varandra alls. De kanske är eller inte är av samma kön t ex. Generellt sätt så kan man säga att de är precis som vanliga syskon, men bara det att de är födda samtidigt.
Studier visar att det finns en genetisk grund för tvåäggstvillingar, men det är hur som helst endast modern som avgör om det blir tvåäggstvillingar eller ej. Än så länge har man inte funnit någonting hos mannen som kan påverka ägglossningen. Vad som man också uppmärksammat är att chanserna för tvåäggstvillingar ökar betydligt om kvinnan är äldre än 35 år.

Ovanlig form av dizygotiska tvillingar kan t ex vara då äggen är befruktade vid två tillfällen med två eller flera samlag emellan. Antingen inom en menstruationscykel (super fecundation) eller, vilket är ännu ovanligare, senare under graviditeten (superfetation). Detta kan då leda till att kvinnan bär på tvåäggstvillingar med olika fäder. Detta fenomen är känt som hetropaternal superfecundation.
Föräldrar med olika hudfärger kan ibland få tvåäggstvillingar som har olikheter i sina etniska och ras drag. Ett sådant tvillingpar föddes i Tyskland år 2008 där fadern var en vit man från Tyskland och modern en svart kvinna från Ghana.


Sammansatta tvillingar eller ”siamesiska tvillingar” är följden av där zygot inte helt delat sig, vilket sker på 1 av 50 000 födslar. De flesta av siamesiska tvillingar försöker man separera så snart som möjligt efter det de fötts, men operationen är beroende på hur vida de vitala organen är delade som t ex hjärnan, hjärtat eller levern.
75 % av sammansatta
tvillingar som föds är av kvinnligt kön och 70 % av dessa är ihop växta vid bröstkorgen eller underlivet. Föreningen av deras kroppar kan vara vid framsidan av kroppen, korsade eller pilformade.
De två huvudsakliga kategorierna av siamesiska tvillingar är symetriska (lika tvillingar) eller ojämna tvillingar. Ojämna tvillingar innebär att en liten del av kroppen är dubblerad eller en outvecklad tvilling som är sammansatt på en fullt utvecklad.
Namnet siamesiska tvillingar kommer från landet Siam, vad vi idag kallar Thailand, där det första riktigt dokumenterade fall av sammansatta tvillingar kom ifrån. De hette Eng och Chang Bunker som levde mellan åren 1811 och 1874. De flyttade senare under deras liv till Amerika där de gifte sig med systrarna Adelaide Yates och Sarah Anne Yates och fick med dem flera barn. Bröderna blev 63 år gamla och dog med tre timmars mellanrum.

En chimera tvilling är en normal individ men som har en del kroppsdelar från antingen deras tvilling eller moder. En chimera kan uppstå från både tvåäggs - och enäggstvillingar. Ifall det skulle härstamma från enäggstvilling skulle detta vara omöjligt att upptäcka i jämförelse med tvåäggstvilling, där det kan upptäckas genom kromosomiska likheter av olika kroppsdelar.
Antalet celler som härstammar från varje foster kan variera från kroppsdel till kroppsdel och leder ofta till karaktärisk mosaikfärgad hud hos mänskliga chimeras. En chimera kan också vara tvåkönad, celler från både manligt och kvinnligt foster. I somliga fall kan de faktiskt ha två olika uppsättningar av DNA.
Ett exempel på denna typ av chimera är Jane som föddes med två kön. Föräldrarna var enade att uppfostra barnet som pojke och därför följde flertalet operationer. Det som inte kunde göras någonting åt vad barnets intressen som var av både pojk- och flickaktiviteter. Det dröjde 16 år innan Jane fick veta sanningen från sin mormor, något som hon kallade ett mirakel, om hans tillstånd. Alla bitarna föll på plats för honom. Äntligen fick han en riktig förklaring på varför han kände sig så udda i jämförelse med andra.
Det som gjorde Jane så speciell var att både hans manliga och kvinnliga organ fungerade. Det tog honom en längre tid att förstå vad han var. Var han en man eller kvinna? Sanningen var ju den att han var både och så därför är han en ”det”, som han själv kallar sig.
År 2004 då Jane berättar sin historia fanns det enbart 30 fall av denna typ av chimera i de medicinska registren, varav 4 levde.

Ibland händer det att ett foster misslyckas att utvecklas helt och fortsätter då att orsaka problem för den tvillingen som överlevde. Detta kallas för parasitiska tvillingar. I somliga fall blir den parasitiska tvillingen näst intill en oskiljbar del av den andre, andra gånger måste medicinska åtgärder tas.
Delvis molar tvilling är en väldigt sällsynt typ av parasitisk tvilling där den enda livsdugliga tvillingen blir hotat av det andra zygoten blir cancerliknande, eller så kallat molar. Detta innebär om molar zygotens cellformnings delning fortsätter okontrollerat så blir konsekvenserna ett cancerliknande tillväxt, som tar över det livsdugliga fostret.

Det kändaste fallet av parasitiska tvillingar är troligen Almajan Nematiloevs från Kazakstan. Då pojken var 7 år gammal noterade skolans läkare att pojkens mage gav tecken på rörelser. Almajan fördes akut till sjukhus där de opererade bort, vad de trodde var cysta, en ihålig tumör, men som visade sig vara pojkens identiska tvillingbror. Brodern var långt utvecklad med huvud, nästan fullt utvecklat ansikte, hår, fingrar, naglar och könsorgan.

Kommentarer

KOMMENTERA ARTIKELN HÄR

Namn

Kommentar

RSS 2.0