Irmas frälsning

Nr 6/2016
text LEIF KÄLLBERG
 
Det började närma sig jul, och Irma hade börjat fundera i religiösa banor. Hon hade sedan länge tänkt på att det trots alla världsliga tankar måste finnas en Gud, och något som också står människan nära. Då kom Jesus fram som länken mellan Gud och människa. Det låg en hel del grubblerier om evolutionen och utvecklingsläran bakom, om den långsamma gången från tidernas begynnelse fram till dagens moderna samhälle och människa. Hon hade för tre år sedan varit kriminell, och snattat mat när hon inte kunde försörja sig. Det blev då process vid rätten och hon blev dömd till böter, men Irma fick svårt att klara sig. Hon tog då tillfälliga arbeten som tidningsutdelning och städning, eftersom hon inte hade någon yrkesutbildning. Efter några års umbäranden med sina sysselsättningar började hon att komma ur tankarna om det riktiga i evolutionen, och började också att förstå det abstrakta och undermedvetna i tankarna om Jesus som Guds son. Hon började i samband med det att be till gud och söka tröst i det. Då fick hon kraft att tjugofem år gammal börja studera på gymnasiets vuxenutbildning, för att läsa in högskolebehörighet. Det blev möjligheter att försörja sig på studielån, och hon klarade sig ganska bra på det, eftersom hon var van vid små omständigheter.
 

Irma fick en polare på komvux som tänkte nöja sig med att läsa in endast engelska, och sedan söka till högskolan. Irma däremot tänkte läsa in hela den naturvetenskapliga delen av gymnasiet, och sedan söka till läkarutbildningen. Kamraten som läste in endast engelskan och hette Jimmy tänkte nöja sig med det ämnet, och sedan söka till journalistutbildningen. Jimmy tyckte att Irma var flummig eftersom hon var religiös, men trots det skulle kunna passa på läkarutbildningen. Irma ansåg att Jimmy var passande att världslig som attan, passa att rapportera som färdigutbildad reporter om den hedniska världen. Efter ett års studier hade Irma fått bra betyg, men förstod att det efter svårt och tufft läsande skulle bli svårt att få tillräckligt bra betyg för att komma in på sin drömutbildning. Jimmy klarade av sin utbildning redan efter tre terminer, och tog farväl av Irma med att efter ha fått högsta betyg i engelskan komma in på journalisthögskolan, efter att ha gjort högskoleprovet. Han tröstade Irma med att om hon inte klarade tillräckligt bra betyg för läkarutbildningen, var hon ju kristen och borde kunna klara sig i och med det. Irma betackade sig för Jimmys spydigheter, och tänkte både plugga stenhårt och be till Gud, eftersom hon trodde att man alltid borde vara positiv till kristendomen.

 

Efter att ha klarat att studera mycket svårt fick Irma faktiskt tillräckligt bra betyg för att komma in på tandläkarutbildningen, men var lite ledsen för att det inte räckte till hennes drömutbildning läkarutbildningen. Jimmy hörde då av sig, och frågade Irma lite hårt varför hennes bön till Gud inte klarade av de bästa betygen åt henne. Irma svarade att det inte var meningen att Herren skulle syssla med att göra karriärer åt hans söner och döttrar, utan klara dom igenom prövningar, och få dom att förstå det stora i abstraktionerna med Gud och Jesus. Jimmy blev i den stunden mera intresserad av religionen när hans mor hade avlidit endast i femtioårsåldern, och han bestämde sig för att följa med Irma till nästa gudstjänst. Han tyckte efter gudstjänsten att Irma skulle kunna följa med honom till en frireligiös församling som hette Altex, för att hjälpa honom att bättre passa in i en friare syn på Gud och Jesus än statskyrkan, så skulle han kanske också liksom Irma kunna bli religiös. Mycket riktigt blev Jimmy frälst stödd av Irma, som också bestämde sig för att hon och Jimmy borde klara av ett förhållande med varandra, och ansluta sig båda två till Altex.

 

Jimmy klarade av sin högskoleutbildning och fick arbete på ortens lokala tidning där han rapporterade till lokalbefolkningen. Irmas utbildning tog lite längte tid och hon fick svårt att klara av den på den normala tiden, och fick problem med studielånet. Hon bestämde sig då för att om hon fick ett lån från en bank att starta en privat tandläkarklinik efter utbildningen. Lånet beviljades och hon klarade av utbildningen, och startade den privata kliniken som hon döpte till Itres. Hon fick omgående Jimmy som kund, som blev missnöjd med hennes rotfyllning och konstgjorda tand som han fick istället för en vanlig som var för svag. Det började bli ganska intressant att be till Gud för båda parterna i äktenskapet, men de klarade inte riktigt av att få ett hundraprocentigt stöd hos den tänkta abstrakta delen av tillvaron, och parterna blev också efter Jimmys missnöje med Irmas tandvård att fundera på att upplösa sitt förhållande. Irma vände sig i det läget till Altex pastor som rådde parterna att legitimera sitt förhållande med att fundera på ett mera korrekt förhållande, som exempelvis att skriva sig tillsammans eller att till och med gifta sig. Jimmy sade i det läget ifrån och sade att han inte ville fortsätta sitt förhållande med Irma eftersom han inte ville satsa på en flummig och värdelös tandläkare. Irma sa då upp banklånet och betalade det eftersom hon vann på tips och slutade med den privata tandvården, och bestämde sig för att istället satsa på en affärside som hon skulle konkretisera längre fram i tillvaron.


Kommentarer

KOMMENTERA ARTIKELN HÄR

Namn

Kommentar

RSS 2.0