jägare & samlare

Nr 3/2017
text JERRY B
 

Var kommer vi människor ifrån?
Vem har givit oss tillåtelse att först dokumentera och sedan förstöra planeten?
Sanningen är att ingen med säkerhet kan förklara varför vi hamnade här på jorden.

 

Vi skilde oss från våra närmaste släktingar bland djuren när vårt ursprung började utveckla redskap av träd och stenar. Människan är förmodligen den enda art som med hjälp av modern teknik gått från ett hälsosamt liv i harmoni med naturen till en stressad och miljöförstörande tillvaro där vi riskerar att utrota oss själva och hela världen. Men än finns det hopp. När vi lärt oss att ta vara på solens och vindens krafter och spara på naturens rena vatten kommer vi att uppleva en tillvaro fri från stress. Det är hög tid att vi undersöker och utvärderar både de misstag och framgångar människoarten gjort under sin resa till en bättre värld.

 

Vi kan börja med att rensa bort och städa haven från allt plastavfall som förgiftar växter och dödar fåglar och fiskar. EU godkänner plågsamma djurtransporter och subventionerar billig och dopad köttproduktion som är livsfarlig både för miljön och familjens hälsa. Medborgarnas motstånd mot EU har ökat från 40 procent till 53 procent under det senaste året. Folks misstro mot dyra avgifter, byråkrati och överstatlighet har ökat missnöjet. Allt fler vill bestämma i sitt eget närområde

 Vi måste skapa närodlad, ekologiskt produktion i mindre enheter. Låt oss bygga trevliga lokala samhällen tillsammans med folk som har självförsörjning i egen trädgård där alla känner glädjens gemenskap. Tillsammans bör vi utveckla ett solidariskt samhälle med goda värderingar och en medmänsklig skola,vård och omsorg.

 

Livet på jorden uppkom för ungefär 3 500 miljoner år sedan. Våra äldsta förfäder började bearbeta stenar till redskap för 2,5 miljoner år sedan. Den art av människosläktet som vi tillhör är ungefär 130 000 år gamla. Vi utvecklade vårt språk och lärde oss behärska elden. Människans historia kan indelas i tre olika stadier. Det första kan vi kalla ett jakt- och födosamlande stadium. Där lever människorna i en nomadiserande, kringströvande, livsform av jakt, fiske och insamlade av ätbara rötter, frukter, nötter och örter. Det andra är det födoproducerande stadiet, som domineras av fast bosättning med jordbruk och boskapsskötsel. Det tredje stadiet, det industriella datasamhället med sociala medier är det vi lever i nu.

 

En sammanfattning visar att vi har levt som jägare och samlare i 2,5 miljoner år, som jordbrukare i 10 000 år och i industrisamhället i ungefär 250 år. Det visar att människan under drygt 99 procent av sin historia levt som jägare och samlare. Våra kroppar är således anpassade att leva ett hälsosamt och kringströvande liv som nomader. Det moderna industri- och datasamhället har skapat en stillasittande tillvaro som orsakar, högt blodtryck, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, trasiga tänder, stress och utmattningssyndrom.

 

Men, frågar vän av ordning: Vi kan väl inte gå tillbaka och leva som på stenåldern? Hur skulle det se ut? Gav jägarna och samlarnas teknik förutsättningar för ett gott liv? Låt oss undersöka saken. Det finns forskare, antropologer och arkeologer som bestämt menar att jakt- och samlarsamhällen var de enda överflödssamhällen som någonsin funnits. Påståendet grundas bland annat på arkeologiska undersökningar, som avslöjat att en förbluffande hög kultur kunde existera långt innan jordbruket börjat utvecklas. Det är framförallt studier av Australiens ursprungsbefolkning, ett flertal indianstammar samt jägare och samlare i Kalahariöknen i södra Afrika som i vissa avseenden var rika samhällen. De behövde avsevärt kortare arbetstid (4 tim/dag) än moderna industrimänniskor för att få alla sina materiella behov tillgodosedda.

 

Människorna hade således gott om fritid och ägnade sig i stor utsträckning till behaglig vila och social samvaro. Trots det fick de en varierad och näringsrik kost som även inbegrep tillfredsställelsen av personliga, subjektiva behov t.ex. sex, dans, konst, teater och andliga upplevelser. Vad mer kan man önska sig. Fler ägodelar var ett hinder och en tung börda att bära på eftersom de levde ett kringströvande och hälsosamt liv.

 

Kvinnor hade hög status på grund av förmågan att föda barn. Oftast tänker vi oss att dessa folk i första hand styrdes av starka män och ståtliga hövdingar. De undersökningar som gjorts visar emellertid att den vegetabiliska föda som kvinnorna samlade svarade för upp till 70 procent av gruppens föda.
 Kvinnornas kunskaper om vilka växter som kan användas i hushållet till mat, för fibertillverkning och som medicinalväxter utgjorde grunden för deras existens. Männen tillverkade jaktvapen och kunde vandra långa sträckor för att fälla ett byte. Djur som sprang fortare hade inte samma uthållighet som jägarna och kunde lätt dödas när männen kom ifatt det trötta djuret.

 

Det påstås att vissa beteendemönster och egenskaper som skiljer män och kvinnor härstammar från den långa tid då vi var jägare och samlare. Män har större intresse för geografi medan kvinnor är bättre på att göra fler saker samtidigt. Män är duktiga på lagspel, kvinnor behärskar det sociala umgänget skickligare. Vissa omoderna män använder härskarteknik men förlorar alltid mot kvinnlig list. Bakom framgångsrika män finns alltid en strategisk mormor, mamma, hustru, dotter som ständigt samlar på nedärvd visdom och kommer med goda råd och förslag om inredning som bör följas i detalj. Samtidigt får mannen fullt ansvar för sophantering, gräs-klippning, kattlådan och det mest viktiga av allt, nämligen utomhusgrillen.

Kommentarer

KOMMENTERA ARTIKELN HÄR

Namn

Kommentar

RSS 2.0