Flygande tefat

Nr 2 2018
Text Leif Källberg
 

En intressant fråga som egentligen brukar ses som flummig är: Finns utomjordingar? Man har ju aldig utom på nittonhundrafemtiotalet i vissa kretsar hävdat det. De flygande tefatsbilderna som då publicerades skulle ju stödja utomjordingars existens. Vetenskapen brukar anse att det inte går att överskrida ljushastigheten, så forskarna brukar anse utomjordingars existens uteslutna. Man brukar också anse att längdkontraktionen samt tidsdilationen är olösbara. Ska man leva i världsrymden måste man ju klara av vetenskapen, på grund av avstånden. Till och med den närmast belägna konkurrentsolen till vår Alpha Centauri, ligger ju hela 4,3 ljusår ifrån oss. Den solen skulle kanske annars kunna ha planeter med liv omkring sig om man tar till det lite grann. Men varelser där skulle ju med raketer av vårt NASA-slag eller av de ryska raketernas sort, bli tvungna att färdas i tusentals år för att komma hit.

Trots allt vill jag inte ge upp tanken på att det finns varelser som har kommit längre än vår vetenskap. Ett avsökningssystem för att hitta antimateria i rymden som sen skulle kombineras med svåra laserpulser i en tung vätgasblandning och sedan elektronbestrålas och också i datorteknik få gravitationsvågorna att söka sig in i systemet skulle ändå vara intressant att försöka sig på. Normalt sett brukar man anses som för aktiv, eller kanske till och med manisk, om man för intensivt vill hävda sig mot vetenskapen. Jag har trots det svårt att släppa tanken på en svårare teori än den allmänna relativitetsteorin som gällande i rymden. Universum består ju av i stort sett oändligt många galaxer var och en med hundratals miljoner stjärnor. Det borde alltså finnas ett oändligt antal planeter runt dom. Liv är egentligen alltså möjligt på oändligt många ställen. Intelligenta varelser är följaktligen troliga på fler ställen än jorden, Tellus. Man frågar sig förstås om det inte är möjligt att vara förutsättningslösare än vi är nu och med tiden hitta mer avancerade datamaskiner än de som bygger på den fotoelektriska effekten hf=W + W .
p k

 

Att ifrågasätta vad gravitationsvågor egentligen skulle kunna ersättas med är en tanke som även om den vid en snabb tanke verkar orealistisk är intressant. Skulle inte jorden kunna bygga en planet som alstrar andra vågor än g-vågorna. Dom skulle sen lockas in i ett avsökningssystem för g-vågor och driva i kombination med dom för tunnel i rummet. Man skulle ju då kunna tycka att de flygande tefatsbilderna blir intressantare. Det skulle ju också leda oss tillbaka till att, till och med Galileos kraftlagar blir intressantare att beundra, samt då förstås också Isac Newtons F=mv, massan gånger hastigheten är kraften. Alltså, även om den speciella och allmänna relativitetsteorin brukar anses olösbara, vill jag inte ge upp tanken på det. Finns främmande varelser som strider mot våra vetenskapslagar och ibland är här, behöver ju inte dom vara farliga. Dom skulle ju kunna rent tänkt sett kunna ha en helt annan biologisk uppbyggnad än vi. I så fall skulle dom väl inte kunna landa här, eftersom dom väl inte skulle kunna få energi för överlevnad.

Mitt resonemang verkar förstås det medger jag kanske väl högtflygande för realism men det är omöjligt för mig att helt ge upp tanken på alternativ vetenskap. Jag läste för flera årtionden engelska, matematik, och fysik vid Stockholms universitet, men hoppade av studierna efter sexton poäng i engelska. Nu inne på det sjuttioandra året har jag återigen börjat slå upp gymnasieböckerna ett par timmar om dagen i matten och fysiken, och har också sparat högskolelitteraturen, samt håller engelskan vid liv. Jag kan alltså inte längre så mycket i ämnena men har blivit bättre på att ifrågasätta, och vill inte ge mig helt mot vetenskapen. Skulle det finnas andra planeter som har en altarnativ vetenskap till vår skulle dom som sagt kanske inte kunna använda vår planet för överlevnad, men det kan ju inte uteslutas än att dom skulle kunna använda jorden, Tellus för något.

 

Vår planets framtid skulla ju i så fall kunna stå på spel, och vi skulle behöva ordentliga vapen för att säkra framtiden. Resonemanget verkar förstås högtflygande, men jag vill inte ge upp tanken på eventuella flygande tefat som vi också skulle kunna konstruera. Affärsvärlden och politikerna satsar ju stort på idrottsvärlden som ju egentligen är ordblind och inte kan klara av något större. Eventuellt skulle jag ändå kunna i viss mån vara intressent i ordblindhet eftersom jag gav ut en ytlig grammofonskiva, ‘med andra ord och kind mot kind’ för väldigt mångta år sen som nu blivit aktuell. Också jag har ju svårt att helt slita mig från idrottssändningarna, men är så alternativt vetenskapsintresserad att jag tycker att Sverige borde satsa mera på förutsättningslös forskning. Högskolorna borde ansöka om stöd för det hos riksdagen, och de politiska partierna borde arbeta på att göra ungdomarna intresserade av alternativ vetenskap. I så fall skulle kriminaliteten kunna göras mindre intressant för ungdomsbrottslingarna.


Kommentarer

KOMMENTERA ARTIKELN HÄR

Namn

Kommentar

RSS 2.0