Åke Harnesk trillar av pinn

Nr 2/2019
text LEIF KÄLLBERG
 

Det var i vår ungdoms fagraste, vår och Åke Harnesk förstod sjuttio år gammal som han ändå var att han borde trilla av pinn eller dö inom de närmaste åren. Han själv hade faktiskt infört begreppet trilla av pinn istället för det mer prosaiska dö. Borde det reta hans kompisar i Svinga? Svinga var en schackklubb som ville vara i motsats till ämnet schack. De sju medlemmarna i Svinga var samtliga under fyrtio år och tyckte de hade ställt upp också för Åke med hans medlemskap eftersom det var hans idé med en schackklubb. Egentligen visste inte Åke anledningen till schackklubben. Det var faktiskt bara ett hugskott, som hade gått hem på grund av idétorka. Motsatsen till schack var ju någon av de tuffa sporterna som exempelvis fotboll och ishockey. Åke hade också förskingrat Svingas pengar med att spela om dom på internet på ämnet schack. Det fattades tiotusen spänn i Svinga, men Åke hade lyckats dölja bristen även under 2018 men pengabristen uppstod under 2017. Åke blev så småningom svag i schackklubben eftersom han var kassören i klubben, och inte redovisade den ekonomiska ställningen.

 

Åke började under senare delen av 2018 vilja bli av med kassörsysslan, och försökte till slut övertala de passiva fem medlemmarna att söka statsanslag för driften av Svinga. Medlemmarna blev till slut misstänksamma på Åke eftersom han alltid kom med nån bortförklaring när han borde redovisa ekonomin. Ordföranden i klubben hotade till slut med polisanmälan, men Åke ansökte då om ett banklån på tjugofemtusen pix, och pengabristen var täckt, och dessutom kunde ju Åke fortsätta att spela schack på bredbandet med sina överskjutande femtontusen kronor. Den här gången blev det vinst om etthundrafemtiotusen kulor. Åke som faktiskt aldrig hade haft riktig röta i spel blev dödslycklig för vinsten och köpte ny dator för att kunna spela schack effektivare. Men styrelsen för Svinga lyckades spåra upp den tidigare pengabristen i schackklubben, talade med Åke. Ordföranden Olle ville avstå polisanmälan eftersom ju bristen var täckt lyckades övertala de fem passiva medlemmarna, fick en svag ställning i Svinga, men klubben kunde ju fortsätta driften så han fick ändå stanna i klubben liksom Åke.

 

Klubbmedlemmarna hade Åke till åtlöje för att han passade sämre in i Svinga efter förskingringen. De förstod också att han egentligen gärna ville ses som handikappad eftersom han ju också hade en hel del mediciner. Åke blev generad över den tidigare kassabristen men stod ändå pall för trycket från medlemmarna. Olle höll ju också numera ett extra öga på honom, men ville faktiskt också väldigt duktig som Åke, var fortsätta använda honom. Den mest militanta mot Åke var den unga Kristina. Hon var bara trettio år gammal, och ursinnig på som hon sa på gamla gubbar som hon anklagade för att besöka de prostituerade, även så Åke. Då gick det ju åt pengar och hon hotade Åke med polisanmälan. Efter ett storgräl med Åke ringde hon faktiskt upp Söders i Stockholm åklagare, Birger då ju Svinga var belägen på Götgatan i storstan. Han ville emellertid inte ingripa utan tyckte att Kristina inte borde vara så bokstavligt laglydig. Åke tycke han,var ju ändå nyttig för Svinga,och höll sig ju ändå ifrån rejäl kriminalitet.

 

Kristina, militant som hon var, vände sig i det läget till ett nystartat vaktbolag, Josefsson pålitlig för att vakta på Åke. Åke blev i det läget mycket för att reta vaktbolaget som han fick nys om skulle vakta honom. Kristina hade bestämt sig för att försöka göra karriär i Svinga och hade bestämt sig för att tala om för Åke att han var inte frisk,eftersom iden med en schackklubb i motsats till ämnet schack ju var en knäppidé. Men vad ägnade sig då svinga åt? Man hade helt enkelt startat föreningen för att sen helt enkelt använda tiden till att träna brottning och anpassa tjejer till området. Man tryckte sen lotter med ett ganska högt pris femtio spänn per lott, och fick dom faktiskt sålda. Man sålde lotter för cirka femtiotusen per månad,och delade ut hälften, tjugofemtusen i en stycken vinstlott. Men ämnet schack som övergick till brottning var ju egentligen om man skulle vara realistisk knäpp. Åke hade utstrålning av sällsamt slag som hade betagit medlemmarna i Svinga så att de hade gått på Svingas sällsamma idé. Kristina var emellertid med tiden tveksam till idén med klubben. Den hade gått igång år 2016 med en Åke som endast var ute efter pengar och haft som folk förstod svårt med uppslagen. Föreningen hade kämpat med backningen från näringslivet som också hade svår idétorka,och därför tog den enda chansningen med att sälja lotter av föreningen. I början av år 2020 blev Åke sjuk fick en sällsynt afrikansk sjukdom som gjorde honom förlamad undan för undan. Även om ju Åke hade varit suspekt för Svingas medlemmar hade han ju ändå varit fixig, och varit den rejält drivande kraften i klubben. När Åke nu blev rejält sjuk förlät honom medlemmarna förskingringen,och i slutet av år 2020 trillade han av pinn.


Kommentarer

KOMMENTERA ARTIKELN HÄR

Namn

Kommentar

RSS 2.0