Livsstilscoacherna - slutpresentation

Nr 1/2017
text CHRISTINA ERICSSON
 

Nu är projektet Livsstilscoacherna avslutat. I deras slutpresentation där alla coacher berättade om sina upplevelser av att ha jobbat med detta, sa de enhälligt att de lärt sig mycket under resans gång.

 

Alla är väldigt tacksamma över chansen att få ha varit med i detta projekt, där det varit en merit i anställningen att ha haft psykisk ohälsa och få skriva det i sitt cv. Alla som anställdes skulle ha upplevt egen psykisk ohälsa. Detta var ett pilotprojekt som drevs av NSPH Blekinge och finansierades av Allmänna Arvsfonden. Under de tre åren det varade lärde vi känna Micke, de bägge Annorna och Signhild här i Karlskrona. I de andra kommunerna fanns Carita och Eva-Lotte.
 

Det hela började egentligen redan 2009-10 då det gjordes en brukarundersökning som hette Dagarna däremellan lever vi. Undersökningen var riktad till personer med någon slags psykisk funktionsnedsättning och även ha någon slags kommunal insats. Syftet med undersökningen var att kartlägga vilka behov dessa personer hade för att kunna leva samma liv som andra. Undersökningen visade att målgruppen mådde sämre både psykiskt och fysiskt jämfört med andra. Utifrån det resultatet uppkom Blekingeparaplyet, som startade på Blekinge Kompetenscentrum, BKC. Det blev ett paraply av fyra delprojekt som hette Klara Livet, Pengar vänner och Psykiska problem, Kultur och Hälsa och Livsstilscoacherna. Blekingeparaplyet avslutades 2015 och Livsstilscoacherna levde vidare t o m januari 2017. Arbetet gick ut på att förbättra livskvaliteen hos målgruppen och ge dem möjlighet till återhämtning på deras villkor. Arbetet har också varit att stödja med samverkanspartners såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Personligt ombud m fl.

 

Efter en nio veckor lång utbildning, där dem fick lära sig ett coachande förhållningssätt, skulle de vara ett komplement till behandlande personal och myndigheter. Coaching fick de lära sig av Malin Wendel som kom från högskolan och undervisat i psykologi. För att själv utvecklas Började hon läsa om coachande förhållningssätt och tyckte det var helt rätt så hon ville förmedla sina nyvunna kunskaper. Så att få vara med och utbilda dessa elever var väldigt givande.

 

Resultatet blev 86 enskilda klienter. Målet har varit att ge individen makt över sitt liv genom råd om kost, motion, hälsa och vardagsekonomi.Klienterna har oftast tagit kontakt för att ha någon utomstående att prata med. Coacherna har hjälpt till med deras problematik och också förstå den och hur den faktiskt kan te sig. Här har coacherna gett tips och råd på vägen men också strategier hur de ska göra i olika situationer.De har också hjälpt till i möten med proffessionen genom att ge stöd före och efter.

 

Livsstilscoacherna avslutar med att säga att de träffat många och underbara klienter och de har själva lärt sig mycket och vuxit som människor. De efterlämnar en guide: Från nuläge till önskat läge, som finns att ladda ned från deras hemsida som finns kvar året ut (www.livsstilscoacherna.se) Där ger de tips och råd på hur man själv kan jobba för att vidareutveckla sitt mående i positiv riktning.


Kommentarer

KOMMENTERA ARTIKELN HÄR

Namn

Kommentar

RSS 2.0